IEOR Industry day: Donderdag 22 Februari 2023

Een goede manier om de masteropleiding IEOR (Industrial Engineering & Operations Research) te leren kennen is om geheel vrijblijvend langs te komen op onze Industry Day:
IEOR Industry Day 2023.

De opleiding in een notendop

Hoe kan je aan deze opleiding starten?

De master Industrial Engineering & Operations Research heeft geen eigen bachelortraject en kan daarom gekozen worden vanuit eender welke afstudeerrichting in de bachelor burgerlijk ingenieur.

Voor industrieel ingenieurs is er een brugprogramma. Handelsingenieurs krijgen een beperkt voorbereidingsprogramma opgelegd en kunnen het programma in principe ook in twee jaar afronden.

Situering

Deze master combineert de disciplines Industrial Engineering en Operations Research.

"Industrial Engineering" (afgekort IE; in het Nederlands vertaald als "bedrijfskundige systeemtechnieken") is de ingenieursdiscipline die complexe bedrijfskundige systemen beheert, analyseert, optimaliseert en (her)ontwerpt. IE heeft als doel de effectiviteit en efficiëntie van deze systemen te verbeteren om zo de productiviteit te verhogen. Dergelijke complexe systemen vinden we terug in zeer uiteenlopende omgevingen: op de productievloer in een fabriek, in de opslag en distributie van goederen doorheen een logistieke keten, in ziekenhuizen en andere zorgverlenende instellingen, in verkeerssystemen, …

Een belangrijk en onderscheidend aspect van IE is de expliciete aandacht voor zowel de menselijke factor (die vaak een essentiële en bepalende rol speelt in deze bedrijfskundige systemen) als de haalbaarheid binnen de economische en financiële situatie van het bedrijf.

Bij het analyseren, optimaliseren en ontwerpen maakt IE veelvuldig gebruik van wiskundige modellen en methoden, zowel van deterministische als stochastische aard. "Operations Research" (afgekort OR; in het Nederlands vertaald als "operationeel onderzoek") is de ingenieursdiscipline die deze wiskundige technieken bestudeert. Deze omvatten wiskundige programmering, simulatie, heuristieken en zoekmethoden, dynamisch programmeren, wachtlijntheorie, statistiek, stochastische modellering, netwerkanalyse, enz.

De combinatie van IE en OR creëert een uniek ingenieursprofiel dat heel erg gegeerd is bij bedrijven in alle sectoren, vanwege de positieve impact die dit profiel kan brengen op operationeel en organisatorisch vlak. Veel IE/OR-ingenieurs groeien dan ook snel door naar leidinggevende rollen vanwege hun technische bagage die ze koppelen aan analytisch inzicht en aandacht voor de bedrijfskundige context.

Jobprofielen

Als IEOR-ingenieur kan je terecht in heel wat functies bij bedrijven in zeer uiteenlopende sectoren. Ter illustratie geven we hier enkele jobtitels en bedrijven waar IEOR-alumni actief zijn:
 • Supply chain consultant bij OMP, Solventure, Logflow
 • Business consultant bij Bain, McKinsey, BCG
 • Project Manager bij Jan De Nul Group, Crunch Analytics, Accent Jobs, UZ Gent
 • Data Scientist bij P&G, element61, ML6
 • Software engineer bij TomTom, ExxonMobil, Skyline Communications
 • Productieverantwoordelijke bij Farys, Oesterbank, Volvo Trucks
 • Supply Chain / Logistics Director bij Aleris, Edgard & Cooper, stow Group, Assa Abloy
 • Doctoraatsstudent / wetenschappelijk medewerker / assistent bij UGent-FEA

Opbouw van de master

De master IE/OR bestaat uit vijf onderdelen.
Programma-overzicht

 • Het eerste onderdeel is het pakket van 32 studiepunten algemene vakken die de competenties rond Industrial Engineering en Operations Research afdekken.

 • Het tweede onderdeel bestaat uit twee majoren, waarvoor er een moet gekozen worden, nl. de major Manufacturing and Supply Chain of de major Transport and Mobility. Deze bevatten 24 studiepunten aan IE- en OR-vakken toegespitst op deze thema's.
 • Het derde onderdeel zijn de keuzevakken die nauw aansluiten bij de IE/OR competenties en waaruit tenminste 15 studiepunten moet opgenomen worden.
  Hierbinnen is er ook ruimte om een minor op te nemen. Er worden op dit moment twee minoren aangeboden binnen de master IE/OR:
  • Minor Artificial Intelligence: keuzepakket gefocust op Big Data, Artificial Intelligence en Machine Learning
  • Minor Automotive Production Engineering: keuzepakket materiaalkunde en werktuigkunde gefocust op de automobielsector
 • Het vierde onderdeel zijn de verbredende keuzevakken; dit kan een combinatie zijn van een stage met enkele bedrijfskundige of maatschappelijke vakken en/of met technische mastervakken uit de andere ingenieursdisciplines (bv. aansluitend op de gevolgde bachelor).
 • Het vijfde en laatste deel bestaat uiteraard uit de masterproef van 24 studiepunten.

In de studiekiezer vind je het volledige reguliere masterprogramma en ook het brugprogramma.


Enkele highlights

Voorbeelden van projecten

 • In het vak Tijd- en methodestudie trekken we naar een productie- of assemblagebedrijf voor een werkpostanalyse. De afgelopen jaren waren we o.a te gast bij Volvo Trucks, Niko en Audi Vorst.
  Bezoek Audi 2019
  Bezoek Volvo Trucks 2015
 • Bij Operationeel ontwerp van bedrijfskundige systemen hoort een vakoverschrijdend project waarin we een assemblagelijn voor golfkarretjes opzetten, t.e.m. de organisatie van de aanvoer van de onderdelen naar de lijn.
  DMSO project
 • Als opdracht voor het vak Supply Chain Engineering wordt er gevraagd om een doorlichting te doen van het logistiek beheer van een bedrijf naar keuze, waarbij we de processen in kaart brengen van aankoop over transport en voorraad tot verkoop.

De IE/OR-studentencommunity

 • De master IE/OR heeft een zeer diverse instroom van studenten, uit de verschillende afstudeerrichtingen van de bachelor burgerlijk ingenieur, uit de verschillende masters industrieel ingenieur, maar ook van internationale studenten uit ingenieursopleidingen wereldwijd.
 • In de groepsopdrachten van de verschillende vakken in de opleiding wordt er in teams gewerkt van studenten met die verschillende achtergronden, waarin studenten ook van elkaar bijleren, wat bijdraagt tot de belangrijke skills rond teamwork.
 • De opleiding heeft haar eigen studentenvereniging, ORLean.
  ORLean

IEOR Industry Day

Elk jaar in maart organiseren we de Industry Day, een ontmoetingsdag voor studenten, bedrijfsvertegenwoordigers en de lesgevers en onderzoekers verbonden aan de opleiding.
De bedrijven stellen daar hun stageplaatsen, masterproefprojecten en vacatures voor; de studenten die aan hun masterproef bezig zijn, presenteren hun werk; de lesgevers en onderzoekers geven uitleg over hun onderzoeksprojecten en gerelateerde studentenopdrachten.

Bekijk hier enkele sfeerbeelden van de Industry Day 2018 en van Industry Day 2019.

Stages

Masterproeven

Ter info kan je hier een overzicht vinden van de masterproefonderwerpen die voor AJ 2020-2021 werden aangeboden worden.

Overzicht van masterproeven voorgesteld op de IEOR Industry Day 2019:


Meer info

Enkele veelgestelde vragen

 • Is de master IE/OR een master bedrijfskunde?

  Dit is geen master bedrijfskunde. Dit is een master die ingenieurs opleidt om, vanuit een sterk wiskundig en statistisch oogpunt, productie- en dienstensystemen te analyseren en verbeteren, met uiteraard aandacht voor de onderliggende bedrijfskundige context.

  Er is bij de keuzevakken wel ruimte om economische en bedrijfskundige vakken op te nemen, zoals bv. financieel beheer, innovatiemanagement, bedrijfskundige vaardigheden, enz. Die keuzeruimte kan echter evengoed gebruikt worden om bijkomende technische/technologische ingenieurscompetenties te verwerven.

 • Deze master heet "Industrial engineering". Is het dan een master industrieel ingenieur?

  Nee, dit is een tweejarige master burgerlijk ingenieur. De term "Industrial Engineering" (vertaald als Bedrijfskundige systeemtechnieken) verwijst naar de specifieke ingenieursdiscipline zoals hierboven toegelicht. "Industrieel ingenieur" daarentegen, verwijst naar de generieke beroepstitel (die enkel in Vlaanderen gangbaar is). Na het volgen van de master IE/OR word je dus "burgerlijk ingenieur in de Industrial Engineering". In principe zou je dus ook "industrieel ingenieur in de Industrial Engineering" kunnen worden, maar een dergelijke opleiding bestaat niet (al komt de nieuwe opleiding industrieel ingenieur machine- en productieautomatisering op onze campus Kortrijk aardig in de buurt).

 • Als ik de master IE/OR kies, is mijn afstudeerrichting in de bachelor dan geen maat voor niets?

  De complexe bedrijfskundige systemen die in Industrial Engineering bestudeerd worden, zijn opgebouwd uit mensen, machines, materialen en informatie die met elkaar interageren. De afstudeerrichtingen in de bachelor bestuderen veeleer deze elementen afzonderlijk (bv. materiaalkunde bestudeert de materialen, werktuigkunde bestudeert de machines, computerwetenschappen en elektrotechniek bestuderen het capteren en verwerken van de informatie, etc.).
  Voor je masterdiploma sta je dus voor de keuze. Wil je je verder verdiepen in de technische en technologische kant van één van deze elementen, dan lijkt het aangewezen om de master te kiezen die rechtsreeks aansluit op je bachelor. Ben je daarentegen eerder geïnteresseerd in het optimaliseren van geïntegreerde systemen, dan is de master IE/OR de aangewezen keuze. In dat optimaliseren van bedrijfskundige systemen wordt er engiszins abstractie gemaakt van de technische en techologische aspecten van de elementen waaruit het systeem bestaat, maar uiteraard komt de kennis van deze elementen die je in de bachelor opdoet hierin nog van pas.
  In de master IE/OR is er bovendien ruimte om in het keuzepakket nog enkele mastervakken op te nemen die aansluiten bij je vooropleiding uit de bachelor. Op die manier kan je dus het beste van twee werelden combineren.

Enkele getuigenissen

 • Cédric Van Heck (2de-jaars; Ba Werktuigkunde-Elektrotechniek, UGent 2018):
  “I found the IEOR Master when I was thinking about what to do after my bachelor in Electromechanical Engineering. While this bachelor was interesting, I knew that I was more interested in optimizing a company or a piece of a company than in being responsible for (initially) a very small part of a product’s design. After looking at the courses, I saw that it was exactly what I was looking for: courses about how to optimize entire supply chains, how to simulate systems, how to set up and optimize production environments, etc. It also gave me the opportunity to take some computer science courses, such as data science, machine learning etc. Personally, I found that choosing the master in IEOR would give me a more business-like approach to engineering, which in combination with the computer science courses would make me a very well-rounded engineering student. After almost 2 years in this program I do really believe that my skills have become much more versatile. I admit that I do have less electromechanical technical knowledge than I did when I started, but if I chose my electives in that section, that wouldn’t be the case at all. I now have less specialized technical baggage than my peers from electromechanical engineering, but I do have a lot more knowledge about an entire company, not just the electromechanical part.”

 • Kevin De Gersem (2de-jaars; Ba Chemische Technologie en Materiaalkunde, UGent 2018): beluister zijn audioclip hier
  “Choosing this master was the right choice for three main reasons, which are: I can go and find a job in many industries; second, you are busy with the optimization of all activities that are related to a process or procedure instead of only improving the process itself; and finally, by rightly choosing my elective courses, I was able to get a better understanding between the egineering and economic side of a problem, which is, in my opinion, a very crucial aspect to be successful in your future career when you finally start working for a real company.”

 • Louise Balloey (2de-jaars; ing. Elektromechanica, KULeuven 2018):
  “De richting is enorm boeiend omdat je van heel veel aspecten mag proeven. De vakken sluiten zeer goed aan bij de uitdagingen die bedrijven vandaag de dag aangaan. Dit heb ik ook gemerkt in het bedrijf (Picanol) waar ik mijn masterproef uitvoerde. Je leert niet alleen hoe je een productieruimte optimaal kan organiseren, je leert ook zelfstandig en gestructureerd werken. Je doet kennis op die in elk bedrijf toepasbaar is, groot of klein.
  Het schakelen van industrieel ingenieur naar deze master is zeker doenbaar. Het vergt wat doorzettingsvermogen, maar als je goed samenwerkt met je medestudenten, dan kom je er zeker. De schakelvakken zijn het zwaarst. Eens je voor deze vakken geslaagd bent, is het een hele interessante en vooral nuttige master die heel wat perspectieven opent.”

 • Olivier Callewaert (2de-jaars; ing. Elektromechanica, UGent 2018):
  “Toen ik afstudeerde als industrieel ingenieur elektromechanica wilde ik nog een extra master bijstuderen. Uiteindelijk is mijn voorkeur gegaan naar IEOR, aangezien ik naast pure productkennis (van bv. elektromotoren) ook wat meer wou te weten komen over het hoe gehele productieprocessen idealiter opgezet of geoptimaliseerd kunnen worden. Dit is dan ook hoe ik de master zou samenvatten, maar er zijn natuurlijk verschillende invalshoeken die aan bod komen in de mastervakken. Processen modelleren/simuleren en variabiliteit/onzekerheid in rekening brengen vond ik de grootste meerwaarde aan deze richting, maar ook naar algemene productieplanning toe leer je veel bij. Ik zou de master zeker aanraden als je om kan met wat programmeren en niet bang bent van statistiek toepassen, maar uiteindelijk valt dit goed mee en is alles niet al te abstract.
  Voor mensen die uit industrieel ingenieur komen en nog willen bijstuderen lijkt deze master me een mooie toevoeging als diploma; je leert op een iets abstractere manier denken dan je gewend bent. De schakelvakken zijn even doorbijten soms, maar zeker niet ondoenbaar en je raakt ook wel snel gewend aan het iets wiskundigere aspect (als je er voor open staat).
  Verder is deze richting ideaal als je later een job wilt zoeken in het optimaliseren van productiesystemen of in supply chain. Veel van ons gaan ook werken als consultant, vermoedelijk meer dan uit andere afstudeerrichtingen. Ikzelf heb ook getwijfeld om als consultant te gaan werken, maar heb uiteindelijk gekozen voor een KMO in het Gentse waar ik de productie ga stroomlijnen en ook meehelpen aan het opzetten van productie op een nieuwe site.”

 • Marieke Vercambre (1ste-jaars; Ba Toegepaste Natuurkunde, UGent 2019): bekijk haar videoboodschap hier
  “Ik heb voor deze master gekozen omdat ik wou afstappen van de pure en heel abstracte theorie en omdat bedrijfskundige concepten mij al altijd aanspraken.
  Hoe ik de master nu ervaar is een evenwichtige balans tussen enerzijds theorielessen en anderzijds projecten. Onderwerpen in de lessen die ik interessant vind zijn o.a. simulatie, economie, kwaliteitscontrole, supply chain en natuurlijk hoort bij elk van deze onderwerpen een beetje statistiek. De lessen worden zo gegeven dat je het gevoel krijgt dat je er direct mee aan de slag zou kunnen.
  Het tweede grote luik van de opleiding is dan ook de groepswerken. Dit vind ik zeker een meerwaarde omdat je in team leert werken en ook omdat je heel veel van elkaar kan bijleren. In deze projecten is het dus de bedoeling om theoretische concepten toe te passen op een bepaalde reeële situatie. Zo zijn we vorig semester voor een bepaald project een paar dagen naar de Audi-fabriek in Brussel geweest. Daar hebben we een onderzoek uitgevoerd aan de assembly lijn om deze te optimaliseren.”

 • Michiel Maesen (1ste-jaars; ing. Elektromechanica, UGent 2019):
  “Komende van een opleiding industrieel ingenieur vond ik deze master de meest aantrekkelijke in vergelijking met de andere opties. Ik vond van de overige brugprogramma’s (zoals Control & Automation of Power Engineering) dat ze voornamelijk dieper ingaan op onderwerpen waarvan je als industrieel ingenieur al heel wat voorkennis hebt. Velen kiezen dan voor een zuiver economische opleiding waarbij ik het spijtg vind dat je je kennis als industrieel ingenieur achterwege laat. Deze optie [brugprogramma IEOR] is de perfecte optie voor studenten die iets anders willen bijdoen dan wat ze al deden maar waarvan het dan nog wel perfect aansluit bij hun opleiding industrieel ingenieur.”

 • Jens Van de Velde (1ste-jaars; ing. Elektrotechniek, UGent 2019):
  “Na een opleiding industrieel ingenieur elektrotechniek heb ik vorig jaar besloten om nog een tweejarige master Industrial Engineering and Operations Research te volgen. Mijn bedoeling was om mijn eerder technische achtergrond te linken aan een meer theoretische kennis en know-how, om zo met een combinatie van beiden beter in staat te zijn om mijn taak als ingenieur te vervullen. Persoonlijk vind ik het een voordeel om een vooropleiding industrieel ingenieur te hebben gevolgd. Dit zorgt ervoor dat ik een veel betere praktijkgerichte kennis heb, wat zeker in het voordeel speelt bij sommige projecten.
  Persoonlijk voor mijzelf, zou ik niet zeggen dat de werklast zoveel hoger ligt dan bij industrieel ingenieur, maar er is vooral een hogere eis voor correctheid en er wordt meer aangezet tot zelf nadenken. Dit levert waardevolle kennis op en is naar de toekomst toe erg belangrijk.
  Het is een masteropleiding die wat losstaat van de andere, maar dat maakt hem zeker niet minder interessant. Het mooie is dat er verschillende heel gevarieerde vooropleidingen samenkomen, wat ervoor zorgt dat de groepswerken steeds heel boeiend zijn en dat iedereen veel kennis kan overdragen op elkaar. Gedurende de master komen er veel groepswerken en projecten voorbij, maar in mijn opinie zijn dat de momenten waarop het meeste geleerd wordt, zowel op vlak van theoretische kennis, maar zeker ook op sociaal vlak.
  Aan alle toekomstig afgestudeerde industrieel ingenieurs en bachelor studenten die nog zin hebben om bij te leren over procesoptimalisatie, logistiek, productieprocessen en noem maar op, kan ik een master burgerlijk ingenieur IEOR alleen maar ten stelligste aanraden.”


Contact opnemen?

Contacteer ons via het MS Teams kanaal van de opleiding. Studenten en lesgevers zitten daar klaar om al je vragen te beantwoorden.

Als je vragen hebt over de master IE/OR, kan je terecht bij prof. Birger Raa, voorzitter van de opleidingscommissie. Je kan ook contact opnemen met enkele van de huidige studenten om van hen te horen hoe zij het leven als IE/OR-student ervaren.


Onderzoeksomkadering van de opleiding

Zowel in de vakinhouden die aan bod komen als in de masterproeven die aangeboden worden in de master IE/OR wordt de link gelegd met het lopend onderzoek van heel wat onderzoeksgroepen in onze faculteit. Deze zijn vaak gelinkt aan belangrijke Vlaamse, federale en Europese onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, zoals imec, Flanders Make, en de EIC Urban Mobility.

De IE/OR masterfiche op de studiekiezer-site van de UGent.