NBN


https://edu.mynbn.be/nbnframework/index.php/site/login

Producten moeten vaak aan (inter)nationale regels en normen voldoen, bv. ISO-normen. Vaak moeten deze documenten aangekocht worden, hetgeen kostelijk is.

Het NBN geeft studenten en academisch personeel gratis inzage in een groot aantal (inter)nationale normen.