Khan Academy


https://www.youtube.com/user/khanacademy

https://nl.khanacademy.org/

Khan Academy maakt video's over wetenschappelijk lesmateriaal, gaande van wiskunde tot microbiologie, en bovendien heel duidelijk uitgelegd.

Als je in de les wiskunde, fysica of statistiek iets niet snapt, is de kans groot dat je met dit kanaal geholpen bent!