Indiegogo


https://www.indiegogo.com/

Indiegogo is een crowdfunding-website. Indiegogo bemiddelt tussen partijen die financiering zoeken respectievelijk willen verstrekken voor een specifieke doel, liefdadigheid of een startup en brengt hiervoor 5% van de financiële bijdragen in rekening.