Hemingway App


http://www.hemingwayapp.com/

De Hemingway Editior controleert de leesbaarheid van je paper. Het duidt op fouten als te lange zinnen, weinig afwisseling in woorden, ...

Je kan dit gebruiken wanneer ter controle van je paper.