Cinema 4D


http://www.cinema4d.be/

Cinema 4D is een softwarepakket voor het maken van (https://nl.wikipedia.org/wiki/3D-computergraphics)[3D-computergraphics] en 3D-computeranimaties. Het is een van de professionele allround softwarepakketten (zoals ook 3D Studio Max, Maya, XSI, LightWave en Blender (software).

Voor ontwerpers is de mogelijkheid tot het maken van animaties van CAD-objecten erg interessant.