Two-Dimensional Cutting Stock Problems

(27-03-2007)

Een veel voorkomend probleem bij de productie van papier, plastiek, staal en glas is de versnijding van grote platen materiaal in kleinere platen afgewerkt product. Men dient immers de platen zo te snijden dat er zo weinig materiaal verloren gaat. Voor het eendimensionale geval is een exacte oplossing ontwikkeld die gebruik maakt van column generation. Voor het tweedimensionale hebben we enkele heuristieken ontwikkeld die de oplossing kunnen benaderen. Eerst focussen we op het speciaal geval waarbij enkel guillotine cuts worden gebruikt, omdat de meeste machines in de industrie enkel in staat zijn zulke patronen te versnijden. Sommige industrieën gebruiken echter gesofisticeerde machines die eender welk patroon kunnen versnijden (nested cutting). Daarom hebben we ook de ontwikkelde heuristieken verder uitgewerkt voor deze gevallen. For more information, contact E.-H. Aghezzaf.