Stijn De Vuyst

Biography
Stijn De Vuyst is burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (UGent, 1997) en doctor in de Ingenieurswetenschappen (UGent, 2005). Van 1998 tot 2012 was hij werkzaam, eerst als doctoraatsstudent en daarna als post-doctoraal medewerker, aan de vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Sinds Oktober 2012 is hij voltijds docent bij de vakgroep Technische Bedrijfsvoering en voorzitter van de opleidingscommissie verantwoordelijk voor de Masteropleiding ‘Industrial Engineering and Operations Research’ en het postgraduaat ‘Industrieel Beheer’. Hij geeft cursussen over ondermeer simulatie, kwaliteitstechnieken en industriële statistiek. Zijn onderzoek spitst zich in het bijzonder toe op prestatie-analyse en het in rekening brengen van toevalsprocessen in modelleringsvraagstukken betreffende productie- en communicatienetwerken.
Phone
92645506
E-mail
Stijn.DeVuyst@UGent.be
Research group
SNLRC