Dank voor uw interesse in het postgraduaat Bedrijfskundige Ingenieurstechnieken. Deze opleiding wordt vanaf academiejaar 2020-2021 echter niet meer aangeboden.

De faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent biedt u nog wel andere initiatieven aan voor permanente vorming en levenslang leren op maat van ingenieurs.

UGain, de UGent Academie voor Ingenieurs, organiseert heel wat boeiende lessenreeksen waarvan er een aantal aansluiten bij de thema's die in BIR aan bod kwamen, zoals 'Black Belt in Lean', 'Leiderschap voor ambitieuze ingenieurs', 'Integrale productontwikkeling' en 'Big Data'. Ook een opleiding 'Supply Chain Management' staat in de steigers. Neem gerust een kijkje op de UGain-website.

Als u interesse hebt in innovatie en ondernemerschap, dan kunnen we u het postgraduaat Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs aanbevelen.